Prijavni formular

Prijava za:
Dečiji hor "Beogradski Glas"Ženski hor "Ženski glas"

----------------------------------------------------------

Ime i prezime

Email

Datum rođenja (dan/mesec/godina):
. . .

Mobilni telefon

----------------------------------------------------------

Ime jednog roditelja

Email roditelja

Mobilni telefon roditelja

Adresa stanovanja (ulica i grad)

Kućni telefon

----------------------------------------------------------

Škola / razred / godina studija

Da li govorite strane jezike i koje?

Omiljena vrsta muzike?

Omiljeni muzički izvođači?

Da li ste ste uzimali časove pevanja, kod koga i koliko dugo?

Zašto želite da učite pevanje u školi "Beogradski glas"?

Pogledaj video materijale

Poslusaj radio reklamu